Ubezpieczenia komunikacyjne
12% zniżki dla nowych klientów Allianz
Jeśli wznawiasz polisę w Allianz wejdź na www.pekao.allianzdirect.pl
i skorzystaj z 10% zniżki.
Ubezpieczenia mieszkaniowe
12% zniżki dla nowych klientów Allianz
Jeśli wznawiasz polisę w Allianz wejdź na www.pekao.allianzdirect.pl
i skorzystaj z 10% zniżki.
Ubezpieczenia
podróżne
zniżka - 12%
Jak skorzystać z promocji?
Zadzwoń pod numer telefonu 224 224 224 i podaj kod promocyjny konsultantowi.
W przypadku nowych ubezpieczeń komunikacyjnych możliwość uzyskania zniżki istnieje
wyłącznie za pośrednictwem infolinii.

Osoba korzystająca z kodu rabatowego dostarczonego przez Bank może skorzystać z promocji Allianz Polska Services, które będą dostępne na stronie Promocje i oferty specjalne, jeśli uzna, że promocja dostępna w okresie, kiedy potrzebuje wykupić ubezpieczenie będzie bardziej korzystna, niż promocja wynikająca z kodu rabatowego otrzymanego za pośrednictwem Banku.
Wybierając naszą ofertę zyskujesz:
nawet do 60% zniżki za bezszkodową jazdę
przeniesienie zniżek za bezszkodową jazdę z innych towarzystw ubezpieczeniowych
brak dopłat za młody wiek
naprawę w autoryzowanych warsztatach
Assistance Mini w cenie ubezpieczenia OC
Allianz Polska Services Spółka z o. o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025291, NIP 521-30-56-381, REGON 016188184, wysokość kapitału zakładowego: 49 726 000 złotych.